Soulad s CCPA

Aplikace používaná k zajištění souladu tohoto webu s GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA shromažďuje vaši IP a e-mailovou adresu za účelem zpracování údajů. Pro další kontrolu Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby

Oprava dat

Pokud není přesný, můžete aktualizovat údaje o účtu pomocí níže uvedeného odkazu.

Přenositelnost dat

Pomocí níže uvedených odkazů můžete stáhnout všechna data a uložit je pro lepší zážitek v našem obchodě.

Přístup k osobním údajům

Pomocí níže uvedeného odkazu můžete požádat o zprávu, která bude obsahovat všechny osobní údaje, které pro vás ukládáme.

Neprodávejte mé osobní údaje

Můžete nám podat žádost, abyste nám dali vědět, že nesouhlasíte se shromažďováním nebo prodejem vašich osobních údajů.

Právo být zapomenut

Tuto možnost použijte, pokud chcete odebrat vaše osobní a další údaje z našeho obchodu. Mějte na paměti, že tento proces smaže váš účet, takže již nebudete mít přístup ani jej používat.

×

Souhlasím se shromažďováním mé e-mailové a IP adresy pro účely zpracování této žádosti. Pro další kontrolu Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby.

'; var ccpaSendRequest = function(callback) { fetch('https://www.cloudflare.com/cdn-cgi/trace', { metoda: 'GET' , headers: { 'Content-Type': 'text/plain', }, }) .then(resp => resp.text()) .then(resp => { if (!resp.error) { nech ipInfo = resp; nech formData = new FormData(); if (type === 'customer/do-not-sell') { isenseGDPR.Cookies.set('cookieconsent_preferences_disabled', 'analytics,marketing,functionality,', { expires: 365 }); isenseGDPR.Cookies.set('cookieconsent_status', 'accept_selected , { expires: 365 }); window.Shopify.trackingConsent.setTrackingConsent(false,function() { console.log('setTrackingConsent false')}); if (document.querySelector('.cc-window')) { document .querySelector('.cc-window').style.display = 'none'; } // reset vyskakovacího textu document.querySelector('#ccpa-modal-container-text').innerHTML = 'Dávám svůj souhlas se shromažďováním můj e-mail a IP adresa pro účely zpracování této žádosti. Více informací naleznete Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby.'; } formData.append('obchod', Shopify.shop); formData.append('e-mail', email); formData.append('typ', typ); formData.append('sourceOfRequest', 2); formData.append('ipAddress', ipInfo); formData.append('consentGiven', souhlasGiven); formData.append('page', 'ccpa'); formData.append('lang', Shopify.locale ? Shopify.locale: ''); formData.append('gtranslateLang', isenseGDPR.Cookies.get('googtrans') ? isenseGDPR.Cookies.get('googtrans') : ''); fetch('https://gdpr.apps.isenselabs.com/gdprRequests/submitRequest', { metoda: 'POST', tělo: formData }) .then(resp => resp.json()) .then(resp => { if (!resp.error) { ccpaSlideUpAll(); if (resp.message.length) { alert(resp.message); } else { alert('Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Další informace naleznete ve svém e-mailu. '); } } else { alert(resp.message); } if (typeof callback == 'function') { callback(resp); } }) .catch(error => { alert(error.message); }) } else { alert(resp.message); } }) } //Přidat modální k tělu, protože jinak nezůstane vycentrované (i když je pozice pevná) document.querySelector("body").insertAdjacentHTML( 'beforeend', authenticationModalContent); document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { let searchParams = new URLSearchParams(window.location.search); let param = searchParams.get('id'); if(param) { document.getElementById(param).scrollIntoView (); } // Když uživatel klikne na (x), zavřete modální document.querySelector('.data-verification-close').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); closeVerificationModal(); }); document.querySelector('#data-verification-icon, #data-verification-container p').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); // Detekuje kliknutí na href, protože je přepsáno .if(e.target.tagName === "A") { window.open(e.target.href, '_blank');return; } document.querySelector('#data-verification-icon').classList. add("clicked"); setTimeout(()=>{ toggleFadeiSense(document.querySelector("#data-verification-modal"), false); document.querySelector('#data-verification-background .loading').style .display = 'inline-block'; souhlasGiven = true; ccpaSendRequest(funkce(resp) { souhlasGiven = false; closeVerificationModal(); }); }, 400; }); }); function openVerificationModal(){ toggleFadeiSense(document.querySelector("#data-verification-modal"), true); toggleFadeiSense(document.querySelector('#data-verification-background'), true); } function closeVerificationModal(){ toggleFadeiSense(document.querySelector("#data-verification-background"), false); document.querySelector('#data-verification-icon').classList.remove("kliknuto"); document.querySelector('#data-verification-background .loading').style.display = 'none'; } document.querySelector('#btn-ccpa-edit-account-request').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); ccpaSlideUpAll(); slideDown(document.querySelector('#form- ccpa-edit-account-request'), 200); this.setAttribute("aria-expanded", "true"); }); document.querySelector('#form-ccpa-edit-account-request-submit').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); email = document.querySelector('#form-ccpa-edit -account-request-email').value; type = 'customer/edit'; openVerificationModal(); }); document.querySelectorAll('#btn-ccpa-requests-request, #btn-ccpa-personal-information-request, #btn-ccpa-orders-request').forEach(element => { element.addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); ccpaSlideUpAll(); type = ''; // Resetovat vyskakovací zprávu document.querySelector('#ccpa-modal-container-text').innerHTML = 'Dávám svůj souhlas dne shromažďování mé e-mailové a IP adresy za účelem zpracování této žádosti Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby.'; switch(this.getAttribute('id')) { case 'btn-ccpa-requests-request': type = 'zákazník/požadavky'; přestávka; case 'btn-ccpa-personal-information-request': type = 'customer/personal_info'; přestávka; case 'btn-ccpa-orders-request': type = 'zákazník/objednávky'; přestávka; } document.querySelector('#form-ccpa-data-account-request-request-type').value = typ; slideDown(document.querySelector('#form-ccpa-data-account-request'), 200); this.setAttribute("aria-expanded", "true"); }) }); document.querySelector('#form-ccpa-data-account-request-submit').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); email = document.querySelector('#form-ccpa-data -account-request-email').value;type = document.querySelector('#form-ccpa-data-account-request-request-type').value;openVerificationModal(); }); document.querySelector('#btn-ccpa-personal-data-report-request').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); ccpaSlideUpAll(); slideDown(document.querySelector('#form -ccpa-personal-data-report-request'), 200); this.setAttribute("aria-expanded", "true"); }); document.querySelector('#form-ccpa-personal-data-report-request-submit').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); email = document.querySelector('#form-ccpa -personal-data-report-request-email').value; type = 'customer/report'; openVerificationModal(); }); document.querySelector('#btn-ccpa-do-not-sell-request').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); ccpaSlideUpAll(); slideDown(document.querySelector('#form -ccpa-do-not-sell-request'), 200); this.setAttribute("aria-expanded", "true"); }); document.querySelector('#form-ccpa-do-not-sell-request-submit').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); email = document.querySelector('#form-ccpa -do-not-sell-request-email').value; type = 'customer/do-not-sell'; // Zkontrolujte, zda je zákazník přihlášen if (__st.cid != undefined) { document.querySelector(' #ccpa-modal-container-text').innerHTML = 'Dávám svůj souhlas se shromažďováním mé e-mailové a IP adresy za účelem zpracování této žádosti. Další informace naleznete Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby.'; } else { document.querySelector('#ccpa-modal-container-text').innerHTML = 'Dávám svůj souhlas se shromažďováním mé e-mailové a IP adresy pro účely zpracování této žádosti. Pro další kontrolu Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby. Poznámka: Pokud jste uživatel typu host nebo nejste přihlášeni ke svému účtu, vaše volba odhlášení bude účinná pouze pro tuto relaci prohlížeče.'; } openVerificationModal(); }); document.querySelector('#btn-ccpa-delete-account-request').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); ccpaSlideUpAll(); slideDown(document.querySelector('#form-ccpa -delete-account-request'), 200); this.setAttribute("aria-expanded", "true"); }); document.querySelector('#form-ccpa-delete-account-request-submit').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); email = document.querySelector('#form-ccpa-delete -account-request-email').value; type = 'zákazník/smazat'; openVerificationModal(); });