Obchodní podmínky

Podmínky služby

Uživatel:
Sport Knight®
Jsem Wartfeld 7
61169 Friedberg (Hesse)

IČ DPH: DE330091644
Generální ředitel: Marco Rudelt

Kontaktní e-mail:
Support@Sport-Knight.de
Pro dotazy ohledně služeb, faktur, vracení zboží, zrušení, podpory a informací o objednávkách nebo rychleji a snadněji prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Geschaeftsfuehrung@Sport-Knight.de
Pro dotazy týkající se tisku, personálu / pracovních míst, prodeje, marketingu, spolupráce, hromadné objednávky, B2B a další obchodní dotazy. Prosím žádné požadavky na servis/podporu, tyto nebudou pod tímto e-mailem zodpovězeny. Prosíme o pochopení.

1 Rozsah

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na veškeré právní úkony mezi uživatelem a spotřebitelem. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný (podle § 13 BGB).

2 smluvní partneři

Kupní smlouva je uzavřena s uživatelem Sport Knight©, vlastník: Marco Rudelt, Am Wartfeld 7, 61169 Friedberg, DIČ: DE330091644, příslušný okresní soud: Friedberg/Hesse.  


3 uzavření smlouvy

Ustanovení těchto VOP se vztahují na objednávky zadané spotřebitelem prostřednictvím webové stránky www.Sport-Knight.de z online obchodu Sport-Knight®.

Prezentace a popis zboží na stránkách obchodu Sport-Knight® nepředstavuje právně závaznou nabídku smlouvy.

Objednáním produktu kliknutím na tlačítko „Objednat za poplatek“, „Zaplatit“, „Koupit nyní“ na konci objednávkového procesu závazně objednáváte zboží uvedené na stránce objednávky. Vaše kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí vaší objednávky s potvrzením objednávky e-mailem ihned po obdržení vaší objednávky.

Text smlouvy se ukládá s objednávkami. Spotřebitelé obdrží e-mail s údaji o objednávce a platnými obchodními podmínkami, storno podmínkami a dodacími podmínkami. Po uzavření smlouvy již nelze údaje objednávky online prohlížet.

4 platba

Termín splatnosti závisí na zvolené platební metodě. V e-shopu můžete platit následovně:

Platba kreditní kartou:
Objednávka kreditní kartou je chráněna zejména SSL šifrováním dat. Pokud dojde ke zneužití kreditní karty, většina bank buď hradí veškeré náklady vyplývající ze zneužití, nebo omezí odpovědnost svých zákazníků.

Platba přes PayPal:
Při objednávce online můžete také rychle a bezpečně platit prostřednictvím systému PayPal / PayPal Express. Jednoduše vyberte způsob platby PayPal během procesu objednávání. Po odeslání objednávky budete automaticky přesměrováni na PayPal, abyste tam mohli provést platbu.

Pro platbu pomocí PayPal je nutné zřídit účet PayPal. V účtu PayPal zadáte své bankovní údaje nebo údaje o své kreditní kartě. Ke každému budoucímu nákupu přes PayPal potřebujete pouze svá uživatelská data a heslo.

Více informací o PayPalu najdete na www.paypal.de.

Platba bankovním převodem (platba předem) / okamžitý převod:
Objednávky lze platit bankovním převodem / okamžitým převodem. Převeďte prosím celkovou částku vaší objednávky/faktury na následující účet pomocí platební metody „Převod (platba předem)“:

Banka: Frankfurt Volksbank
Název: Balíčky
IBAN: DE37 5019 0000 6701 4078 12
BIC: FFVBDEFF
Účel: DŮLEŽITÉ! Zde zadejte číslo vaší objednávky 

Vaše objednávka bude zpracována a odeslána až po příchozím převodu na náš obchodní účet předem.

Termín platby je 14 dní, počínaje datem objednávky.

Upozorňujeme, že platba předem představuje závaznou kupní smlouvu. Nedodržení stanoveného termínu splatnosti bude mít za následek pokuty po splatnosti.

Máte-li k tomu jakékoli dotazy, náš tým podpory vám samozřejmě rád pomůže. Pro tento účel použijte následující e-mailovou adresu: Support@Sport-Knight.de

- Platby přes Klarna Sofortüberweisung se stále provádějí v obchodě u pokladny. 

Jakmile obdržíme okamžitý převod, bude vaše objednávka uvolněna a odeslána. O tuto dobu se prodlužuje dodací lhůta. 

Platba na fakturu, Klarna / AGBs: 
Platba na fakturu a financování Ve spolupráci s Klarna AB, Sveavägen 46, Stockholm, Švédsko, nabízíme nákup na účet a nákup na splátky jako možnost platby.

Vezměte prosím na vědomí, že faktura Klarna a nákup na splátky společnosti Klarna jsou k dispozici pouze pro spotřebitele a že platbu je třeba provést společnosti Klarna.

Faktura Klarna - Při nákupu na účet u Klarna dostanete zboží vždy jako první a vždy máte lhůtu na zaplacení 30 dnů. Kompletní obchodní podmínky pro nákup na účet naleznete zde.
Při nákupu na účet u společnosti Klarna účtuje online obchod poplatek 0 EUR za objednávku.

Nákup na splátky Klarna - Se službou financování od Klarna můžete flexibilně zaplatit svůj nákup v měsíčních splátkách minimálně 1/24 z celkové částky (minimálně však 6,95 €). Více informací o nákupu na splátky Klarna naleznete včetně všeobecných obchodních podmínek a evropských standardních informací pro spotřebitelský úvěr zde

Platba fakturou - žádostí e-mailem:
Platbu fakturou (vyjma faktury Klarna) lze provést pouze prostřednictvím našeho e-mailu podpory Support@Sport-Knight.de vyžádat samostatně.

Při objednávce na účet se zavazujete uhradit fakturu do 14 dnů od převzetí vašeho zboží. Fakturu zašleme emailem. V případě vrácení jednoho nebo více položek může být fakturovaná částka snížena podle již vráceného zboží. Převeďte fakturovanou částku na následující účet:

Banka: Frankfurt Volksbank
Název: Balíčky
IBAN: DE37 5019 0000 6701 4078 12
BIC: FFVBDEFF
Účel: SportKnight (zadejte své celé jméno a číslo objednávky)


5 Dodávka, omezení doručení

Pokud není v popisu vybraného produktu výslovně uvedeno jinak, platí pro doručení následující dodací lhůty: klikněte zde.
Ve výjimečných případech (např. celní omezení, hromadné objednávky apod.) může doručení trvat déle.

Dodací lhůta začíná běžet po příchozí platbě bankovním převodem, PayPal nebo jinými platebními metodami, které lze zvolit.

Pokud by se dodací lhůta změnila z důvodu nezaviněného námi, např. Pokud se např. zpozdí vyšší moc, hromadné objednávky apod. nebo nebude možné provést dodávku, jsme oprávněni přiměřeně prodloužit dodací lhůtu a ve výjimečných případech zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy. .

V případě odstoupení od smlouvy jsme povinni kupujícího neprodleně informovat o nedostupnosti a vrátit kupujícímu případné již zaplacené protiplnění. Neneseme odpovědnost za nepříznivé povětrnostní podmínky, úřední zásahy, narušení provozu, stávky, výluky, narušení práce způsobené politickými nebo ekonomickými okolnostmi, embarga, teroristické činy, epidemie nebo epidemie, epidemie, uzavření hranic, celní kontroly, pirátství, nedostatek potřebných surovin a zásob, neúroda, zpoždění dopravy v důsledku dopravních poruch a navíc jakákoli nevyhnutelná událost (vyšší moc), ke které dojde u nás, u našich dodavatelů nebo ve společnostech třetích stran, na kterých je údržba našeho provozu nebo našeho schopnost dodávat závisí. V případě odstoupení od smlouvy z některého z výše uvedených důvodů nevzniká nárok na náhradu.

6 Přechod rizika

Nebezpečí poškození nebo ztráty zboží nese uživatel až do předání zboží a přechází na spotřebitele až předáním zboží.

7 Výhrada vlastnictví:

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení všech nároků, včetně vedlejších, nároků na náhradu škody a budoucích nároků.

8 Odpovědnost za vady dodávky / Záruka

Za vady dodávek, včetně absence výslovně garantované vlastnosti, prodávající odpovídá za vyloučení dalších nároků. 

8.1. Všechny díly, které se ukážou jako nepoužitelné nebo jejichž použitelnost není nevýznamně narušena do 24 měsíců od nákupu, musí být podle uvážení prodávajícího zdarma opraveny nebo vyměněny. Zjištění takových vad musí být prodávajícímu neprodleně písemně oznámeno. Vyměněné díly se stávají majetkem prodávajícího.

8.2. Kupující má právo uplatnit následující nároky z vad: Záruční práva zákazníka vycházejí z obecných zákonných ustanovení, není-li dále uvedeno jinak. Na dobíjecí baterie se vztahuje zákonná záruka 2 roky. Baterie je považována za opotřebovanou, když klesne pod 60 % své nominální kapacity. V případě, že se problémy vyskytnou později než 6 měsíců od nákupu, musí kupující prokázat, že vada existovala od počátku a nebyla způsobena nesprávným zacházením, jinak po 6 měsících zaniká záruka na baterie.

8.3. Neručíme za škody způsobené z následujících důvodů: nevhodné nebo nesprávné použití, nesprávná montáž nebo uvedení do provozu zákazníkem nebo třetími osobami, přirozené opotřebení, nesprávné nebo nedbalé zacházení, nevhodné provozní materiály, vadné použití, nevhodné použití, chemikálie, fyzikální, aerodynamické, povětrnostní, elektrotechnické nebo elektrické vlivy, pokud nejsou vinou prodávajícího.

8.4. Po upozornění prodávajícího musí kupující poskytnout prodávajícímu nezbytnou dobu a možnost k provedení všech oprav a náhradních dodávek, které prodávající považuje za nutné, jinak se prodávající zprostí odpovědnosti za vady. Pouze v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu a k zamezení neúměrně velkých škod, kdy je nutné neprodleně informovat prodávajícího nebo je-li prodávající v prodlení s odstraněním vady, má zákazník právo po písemném souhlasu prodávajícího. prodávající vadu opravit sám nebo ji odstranit třetí osobou a požadovat po prodávajícím náhradu nutných nákladů.

8.5. Z přímých nákladů vzniklých opravou nebo náhradní dodávkou nese prodávající náklady na náhradní díl včetně dopravy, jakož i přiměřené náklady na demontáž a montáž, pokud to lze v jednotlivém případě rozumně požadovat. , náklady na případné nezbytné zajištění jeho montérů a pomocníků. Kromě toho hradí náklady zákazník.

8.6. Záruční doba na náhradní díl a opravu je 3 měsíce, avšak běží minimálně do uplynutí původní záruční doby na předmět dodávky. Lhůta pro odpovědnost za vady předmětu dodávky se prodlužuje o dobu trvání přerušení provozu způsobeného opravou.

8.7. Jakékoli změny nebo opravy provedené nesprávně zákazníkem nebo třetími osobami bez předchozího souhlasu prodávajícího ruší odpovědnost za výsledné následky.

8.8. Další nároky zákazníka, zejména nárok na náhradu škody, která nevznikla na samotném předmětu dodávky, jsou v rozsahu povoleném zákonem vyloučeny.  

9 předplatných Sport-Knight®

9.1. Zákazník má možnost přihlásit se k odběru vybraných produktů v našem internetovém obchodě.

9.2. Objednávka předplatného se provádí vyplněním údajů v objednávkovém formuláři na našich webových stránkách a odesláním těchto údajů. Kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ zákazník uzavře závaznou smlouvu o předplatném.

9.3. Před odesláním objednávky můžete Vámi zadané údaje kdykoliv změnit a prohlédnout a opravit chyby při zadávání

9.4. Zákazník má možnost zvolit si následující předplatné: každé dva týdny, každý měsíc, každý druhý měsíc nebo každý třetí měsíc.

9.5. Doručování předplatného

Pokud není dohodnuto jinak, bude dodávka provedena na dodací adresu uvedenou zákazníkem. Změny jména a adresy nebo e-mailu nám musí být neprodleně oznámeny v textové podobě, aby bylo zajištěno správné a včasné doručení. Začátek dodávky je založen na datu uvedeném v objednávce nebo na nejbližším možném datu pro účely prodeje. Bude doručena další dodávka produktu od tohoto data a zákazníkem zvolená možnost předplatného.

9.6. Doba trvání a nárok na slevu předplatného

Sleva předplatného platí až po trojnásobném doručení předplatného. Předplatné může být kdykoliv a dle přání zákazníka sníženo, zvýšeno nebo zcela zrušeno. Pokud zákazník zruší předplatné před uskutečněním trojnásobné dodávky, nárok na slevy nabízené Sport-Knight® zaniká a zákazníkovi bude účtován rozdíl oproti původní kupní ceně.

10 Poukazy

10.1 Poukazy lze uplatnit pouze v našem internetovém obchodě.

10.2. Hodnota voucheru není minimální hodnotou objednávky. Pokud je hodnota nákupu nižší než hodnota poukazu, lze zbývající částku patřičně použít na další nákup.

10.3. Vouchery lze použít pouze na nákup zboží a nelze je použít k nákupu dalších voucherů.

10.4. V případě, že hodnota poukazu nepostačuje k pokrytí objednávky, můžete si pro dorovnání rozdílu vybrat některý z námi nabízených způsobů platby.

10.5. Hotovostní platba poukázek nebo poukázky není možná.

10.6. Platnost voucheru je 10 let.

10.7. Poukazy jsou vyloučeny z 30denního práva na odstoupení od smlouvy. Na dárkové poukazy se vztahuje zákonná 14denní storno lhůta.

11 Podmínky účasti ve Sport-Knight® loterii

11.1 Pořadatel

Jako organizátor Sport Knight® soutěž platí:

Sport Knight®
Jsem Wartfeld 7
61169 Friedberg

11.2 Účast:

(a) Účast v soutěži Sport-Knight probíhá výhradně prostřednictvím sociálních sítí, Instagramu a Facebooku.

(b) Kdokoli starší 18 let se může zúčastnit.

(c) Pro platnou účast musí účastník nahrát fotografii na sociální sítě Instagram nebo Facebook a s hashtagem #SportKnight Chyba. Všechny fotky se správným hashtagem #SportKnight se automaticky zúčastní konečného výkresu.

(d) Každý soutěžící může nahrát více fotografií, avšak každý soutěžící se může zúčastnit závěrečného slosování pouze jednou za měsíc

(e) Uzávěrka přihlášek je poslední den každého měsíce o půlnoci.

(f) Obrazový materiál zaslaný v rámci soutěže nesmí obsahovat žádný pornografický, obscénní, urážlivý, pomlouvačný, rasistický, pravicově extremistický nebo jiný obscénní obsah, ani nesmí porušovat obecné etické principy nebo směrnice zmíněných platforem. Nahrání odpovídajících obrázků vede k vyloučení z #SportKnight Soutěž. V případě závažných porušení si Sport-Knight® vyhrazuje právo okamžitě odstranit obrazový materiál bez udání důvodů a po prozkoumání to nahlásit příslušným úřadům.

11.2 Ceny:

(a) Mezi účastníky soutěže budou uděleny následující ceny #SportKnight Losování: libovolný výběr sportovních produktů v hodnotě až 1000 €!

(b) Vítězové budou určeni losováním, které všichni #SportKnight označil obrázky na sociálních sítích, jako je Instagram a Facebook.

(c) Vítězové soutěže #SportKnight Losování o ceny bude oznámeno prostřednictvím sociálních sítí nejpozději do 10. pracovního dne následujícího měsíce.

12.3 Práva na užívání:

(a) Účastníci ujišťují, že mají neomezená autorská práva a práva na využití k nahranému obrazovému materiálu, všechny osoby na něm vyobrazené souhlasí se zveřejněním a že obrazový materiál je prostý práv třetích stran. Pokud by však třetí strany uplatnily nároky na základě porušení autorských práv a práv na využívání, Sport Knight® zproštěn všech nároků.

(b) Každý účastník se uvolní Sport Knight® místně a časově neomezené neodvolatelné právo bezplatně použít nahraný obrazový materiál např. k inzerci soutěže - s uvedením původce. Převod užívacích práv se vztahuje zejména na zveřejnění obrázků ve vlastních médiích společnosti, jako jsou webové stránky www.sport-knight.de, různé firemní kanály sociálních médií a zpravodaje atd.

12.4 Právní proces:

(a) Právní postih je konečný.

b) zaměstnanci Sport Knight® jsou vyloučeni z účasti.

(c) To #SportKnight® Sweepstakes není propojen s Instagramem nebo Facebookem a není žádným způsobem sponzorován, podporován ani organizován Instagramem nebo Facebookem. Tombola nezakládá žádné právní nároky vůči Instagramu a Facebooku. Veškeré informace v souvislosti s touto soutěží budou použity výhradně společností Sport Knight® poskytovány.


13
Řešení sporů

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů. Platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online kupních smluv. Více informací je k dispozici na následujícím odkazu:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Odpovědným spotřebitelským rozhodčím výborem je:

Univerzální rozhodčí komise Federálního centra pro rozhodčí řízení eV
Strassburger Strasse 8
77694 Kehl am Rhein
www.verbraucher-schlichter.de

K řešení uvedených sporů se zúčastníme řízení o řešení sporů před tímto orgánem.