Právo na odstoupení

Právo na odstoupení

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze přičíst jeho obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.)

Reklamace

Právo na odstoupení
30denní záruka vrácení peněz začíná převzetím zboží.
Toto dodatečné právo vám umožňuje odstoupit od smlouvy i po uplynutí zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Zde platí následující:
-Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Po doručení zboží je zkontrolováno a zpracováno naším týmem. Po kontrole a zpracování Vám bude kupní cena uhrazena nejpozději do 14 Dny, vráceno na vaši platební metodu.

- Navíc můžete svou smlouvu zrušit po lhůtě 14 dnů -30 dnů, poté, co k nám zboží dorazilo, Vám bude kupní cena zaslána do 14 dnů formou voucheru na částku Vašeho zboží hodnotu e-mailem.mail odeslán.
Na dárkové poukazy se nevztahuje 30denní právo na odstoupení od smlouvy. Na dárkové poukazy se vztahuje zákonná 14denní storno lhůta.

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali nebo převzali zboží, pokud jste objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a tyto jsou nebo budou dodány jednotně ;

- na kterém jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzala nebo převzala poslední zboží za předpokladu, že jste objednali několik zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží je dodáváno samostatně;

- na které jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzala nebo převzala poslední dílčí zásilku nebo poslední položku za předpokladu, že jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi (kromě dodatečných nákladů na vrácení v důsledku vrácení a jakýchkoli celních poplatků). vrátit se.
Za tuto splátku vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

-Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím čtrnácti dnů.

-Náklady na vrácení zboží nesete vy.

-Musíte zaplatit za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo vypršení platnosti:

Právo na odstoupení neexistuje u smluv
Vaše smlouva je vyloučena z práva na odstoupení, pokud platí následující:

- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
- pro dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum expirace by bylo rychle překročeno;
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, der Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer ke
- pro doručování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.
- dodávat digitální produkty nabízené společností Sport-Knight®. Zakoupením digitálního produktu výslovně souhlasíte s plněním smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tímto berete na vědomí, že právo na odstoupení zaniká po dokončení nákupu v souvislosti s přijetím digitálního produktu nebo s plněním objednávky.

Právo na odvolání zanikne na počátku smlouvy

- pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné pro vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna.

- pro dodání zboží, pokud bylo vzhledem k jeho povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

- zur Lieferung von Toner oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

  • Podle § 312 g odst. 2 věty 1 č. 3 německého občanského zákoníku (BGB) v případě smluv o zapečetěném zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jejich pečeť odstraněna po dodávka.
  • Podle § 312 g odst. 2 věty první č. 1 BGB u smluv o dodávce zboží, pokud tato byla vzhledem k jejich povaze po dodání neoddělitelně smíšena s jiným zbožím.
  1. V těchto případech spotřebitel (ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku) zpočátku nemá zákonné právo na odstoupení.

Vrácení z důvodu nedoručitelnosti / přesměrování pobočky a další:
V případě vrácení musí náklady na vrácení nést kupující.
Z toho je vyloučeno zboží poškozené např. přepravou. Po konzultaci s prodejcem bude provedena výměna za poškozené dodávky nebo jinak budou hrazeny náklady na vrácení. Celá věc musí být odpovídajícím způsobem schválena a organizována ze strany prodávajícího prostřednictvím komunikace s prodávajícím. Nepřebíráme žádné náklady, které vzniknou z balíku zaslaného zpět dle vlastního uvážení, který by byl dražší než námi organizovaná zpětná zásilka.
Naše objednávky odesíláme pomocí směrování obchodu:
S pobočkovou směrovací službou dostane položka druhou šanci dostat se k příjemci, pokud ji nelze doručit, protože příjemce není na zadané adrese zastižen. Místo vrácení nedoručitelné zásilky přímo odesílateli je tato uložena v nejbližší pobočce s doručením balíku k vyzvednutí příjemcem. V tomto případě budete informováni e-mailem, kde je vaše zásilka připravena k vyzvednutí. Skladovací doba poboček je 7 dní.
V případě vyzvednutí zásilky se tím ušetří náklady a námaha, která by byla způsobena vrácením.
Pokud si zboží nevyzvednete, mohou vám vzniknout další náklady.

Vzhledem k tomu, že v případě zpětné zásilky nám kromě již zaplacených nákladů na doručení na vaši doručovací adresu vzniknou další náklady, musí vzniklé náklady uhradit kupující. 
V případě odmítnutí převzetí, zastavení balíku, nedoručení z důvodu např. nesprávné doručovací adresy nebo nezastižení kupujícího, náklady na vrácení/zpětné doručení ponese kupující.

Tyto ceny jsou pro Německo sestaveny takto:
Výměna (z důvodu špatně zvolené barvy/velikost nebo podobně): 2.95 €
Zastavení balíku - zpět odesílateli: 3,95 €
Nesprávná doručovací adresa – vrácení odesílateli: 3,95 €
Přijetí odmítnuto – vráceno odesílateli: 3,95 EUR
Zákazník nedostupný / neidentifikovatelný - vrácení odesílateli: 3,95 EUR
Důvod vrácení neznámý – vrácení odesílateli: 3,95 EUR
Balík nevyzvednutý na pobočce, překročena doba uložení - vráceno odesílateli: 4,95 €

Pro všechny ostatní země (kromě Německa), včetně Rakouska a Švýcarska, jsou ceny sestaveny následovně:
Zastavení balíku, - špatná doručovací adresa, - odmítnutí převzetí, - zákazník nedostupný / neidentifikovatelný, - balík nevyzvednutý na pobočce, - překročena doba skladování: 11,90 €

________________________________________________________________

odstoupení formulář

Mrzí nás zrušení nebo výměna Vaší objednávky a že zboží nesplňuje Vaše požadavky a přání.
Náš tým podpory vám rád pomůže!

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám sdělit: 
Sport-Knight®, Am Wartfeld 7, 61169 Friedberg (Hesensko),
E-mail: Support@Sport-Knight.de 

prostřednictvím jasného prohlášení
(např. dopis zaslaný e-mailem nebo poštou)
informovat o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.
K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.
V případě výměny předem upozorňujeme, že v zájmu životního prostředí a úspory mlynáře preferujeme vratky, které dorazí k nám(Výměna)-Použít balíčky znovu, samozřejmě jen v rámci možností.

Pokud se rozhodnete, že si své položky nechcete ponechat nebo je chcete vyměnit, zašlete je prosím zpět na následující adresu:

Zpáteční adresa:

Název: Sport Knight®
            Balíčky
Ulice: Am Wartfeld 7
PSČ: 61169 Friedberg (Hessen)

Chcete -li vrátit zboží, stáhněte si formulář pro vrácení zboží.

Stáhněte si formulář pro vrácení

Důležité:
Požádali bychom vás, abyste vyplnili formulář a přiložili ho k vrácení. 
Pouze tímto způsobem můžeme zaručit bezproblémové vrácení peněz.
To také zjednodušuje a urychluje proces vrácení peněz.
Vezměte prosím na vědomí, že jakmile obdržíme vrácené zboží, bude zkontrolováno a zpracováno naším týmem.
Částka za nákup bude zaplacena do 14 dnů od obdržení Vrátit se, vráceno na vaši platební metodu.
Pokud provedete výměnu, chtěli bychom předem upozornit, že jsme v zájmu životního prostředí a Müller úspory ve prospěch, Přednostně používejte vrácené (výměnné) balíčky, které obdržíme, samozřejmě jen v rámci možností.