Kontakt

Impressum:

Uživatel:
Sportovní rytíř®
Jsem Wartfeld 7
61169 Friedberg (Hesse)

IČ DPH: DE330091644

Generální ředitel: Marco Rudelt

Kontaktní e-mail:
Support@Sport-Knight.de
-Služba, faktury, vrácení, zrušení, podpora, informace o objednávce.
Dotazy v tomto ohledu jsou rychlé a snadné prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

Geschaeftsfuehrung@Sport-Knight.de
-Tisk, Lidské zdroje / Zaměstnání, Prodej, Marketing, Spolupráce, Hromadné objednávky, B2B, Jiné obchodní dotazy.                  Žádné požadavky na servis/podporu. Ty budou na tomto emailu ne odpověděl. Prosíme o pochopení.

Poznámka podle nařízení o řešení sporů online

Podle současných zákonů jsme povinni informovat spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů online, kterou lze použít k řešení sporů bez nutnosti zapojit soud. Za zřízení platformy odpovídá Evropská komise. Evropskou platformu pro řešení sporů online najdete zde: http://ec.europa.eu/odr
Náš e-mail je: Support@Sport-Knight.de

Chtěli bychom však upozornit, že nejsme připraveni účastnit se postupu řešení sporů v rámci evropské platformy pro řešení sporů online. Kontaktujte nás prosím pomocí výše uvedeného e -mailu.
 

Odmítnutí odpovědnosti - právní upozornění

1 Upozornění na obsah:

Volný a volně přístupný obsah této webové stránky byl vytvořen s maximální péčí. Poskytovatel těchto webových stránek však nezaručuje přesnost a aktuálnost bezplatných a volně přístupných novinářských průvodců a zpráv. Příspěvky označené jménem odrážejí názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele. Pouhým vyvoláním bezplatného a volně přístupného obsahu nevznikne mezi uživatelem a poskytovatelem žádný smluvní vztah, v tomto ohledu chybí právní závazek poskytovatele.

2 externí odkazy:

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky jsou odpovědností příslušných provozovatelů. Když byly externí odkazy poprvé vytvořeny, poskytovatel zkontroloval, zda obsah třetích stran není v rozporu se zákonem. V té době nebyla zjevná žádná porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijme obsah za referencí nebo odkazem za svůj vlastní. Trvalá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se však dozvíme o porušení zákona, budou takové externí odkazy okamžitě odstraněny.

3 autorská práva a doplňková autorská práva:

Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách podléhá německému autorskému právu a doplňkovým autorským zákonům.
Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským a doplňkovým autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv.
To platí zejména pro kopírování, úpravy, překlady, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech.
Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny.
Neoprávněné kopírování nebo distribuce jednotlivých obsahů nebo úplných stránek není povoleno a je trestáno zákonem.
Je povoleno pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.
Prezentace této webové stránky v cizích rámcích je povolena pouze s písemným svolením.